Tilbudsforespørsel for produksjon av innhold til "Gjeldsbrevet"

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk lyser ut oppdraget med å produsere podcast og tegneseriestripe til 3 utgaver av "Gjeldsbrevet" for 2020. Se vedlagte dokumenter for detaljer.


Svarfrist 7. februar.

Tildeling innen 12. februar.Facebook Twitter Email