Nytt SLUG-medlem!

Vi er glade for å ønske en ny organisasjon velkommen: Somali Norwegian Strategic Partners nå tatt opp som medlem av SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Om organisasjonen

Somali Norwegian Strategic Partners (SNSP) er en organisasjon som jobber for å spre kunnskap om Somalia, og for å styrke gode relasjoner og bilateral samarbeid mellom Norge og Somalia. Organisasjonen ønsker å skape arenaer for dialog og politikkutvikling, og bidra til å synliggjøre hvordan Norge kan bidra til det beste for landet. Derfor holder de også med informasjonsarbeid og politisk påvirkning, og vil engasjere personer som ønsker å bidra en fredelig utvikling i Somalia.

SNSP er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon, og har ingen tilknytning til hverken politiske partier eller religiøse grupper.

Logo

Samarbeidet med SLUG

SLUG og SNSP samarbeidet om en panelsamtale i 2019 om gjeldsslette til Somalia, men vi hadde startet et godt samarbeid også før dette. Bakgrunnen for samarbeidet vårt var prosessen for å få Somalia kvalifisert til gjeldsslette gjennom HIPC-initiativet, hvor norske myndigheter spilte en stor rolle. Somalias gjeld er nå under behandling, noe som er en stor seier både for oss og for SNSP!

Vi er glade for å ha SNSP offisielt med på laget for å følge gjeldssletten i Somalia videre. Når HIPC-programmet er ferdig (forventet i 2023), er det viktig at landet opprettholder et bærekraftig gjeldsnivå, samtidig som det får tilgang på tilstrekkelig finansiering til å sikre befolkningens rettigheter. Dette vil SLUG og SNSP sammen forsøke å bidra til.

Velkommen til SLUG-familien!


Interessert i mer informasjon om gjeldsslette til Somalia? Sjekk ut panelsamtalen vi arrangerte sammen med SNSP i 2019! Stream og mer informasjon finner du her.Facebook Twitter Email