Verdensseminaret - Sovereign debt crises post Covid-19 and the green shift

2. mars arrangerte vi panelsamtale sammen med SAIH Blindern, som en del av deres serie av Verdensseminar. Klimahuset var vertskap, og temaet var hvordan det grønne skiftet kan bli påvirket av gjeldskrisene som blir utløst av koronapandemien.

Om arrangementet

Verdensseminaret Event Bilde

Mange land satt med historisk høye gjeldsbyrder før koronapandemien inntraff. Dyre økonomiske tiltak har ført til at mange land enten allerede er i gjeldskrise eller har svært høy risiko for å havne i krise, og det er ventet at enda flere land vil få samme problem i løpet av få år. Lavinntektslandene er rammet spesielt hardt. Ikke-bærekraftig gjeld kan ødelegge for finansieringen av nye grønne industrier, og forhindre oppnåelsen av målene i Parisavtalen.

Hvilke politiske tiltak må innføres for å forhindre at dette skjer? Og hvordan kan klimafinansiering gjennomføres uten å forverre allerede vanskelige gjeldssituasjoner?


Panelistene var

  • Iolanda Fresnillo - politisk seniorrådgiver i Eurodad
  • Naja Amanda Lynge Myretrø - leder for Politisk utvalg for klima og miljø i Changemaker
  • Håkon Grindheim - klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp

Moderator var Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.


Du kan se hele arrangementet her. Panelsamtalen foregikk på engelsk.

Verdensseminaret Panelister

Panelister og ordstyrer. Fra venstre: Naja A. L. Myretrø, Thea S. R. Grastveit og Håkon Grindheim. Iolanda Fresnillo deltok digitalt.Facebook Twitter Email