Bil med i politisk utvalg for gjeld og klima!

I SLUGs nye politiske utvalg for gjeld og klima får du bidra til å sette søkelys på koblingen mellom klimaendringer, finansiering og gjeldsutfordringer. I høst skal vi, sammen med flere andre organisasjoner, ha en stor kampanje på temaet. Vi vil ha deg med på laget!

Cancel Debt For Climate

Foto: Debt for Climate

Over 70% av dagens globale klimafinansiering gis som lån, ikke bistand. Dette bidrar til å forverre gjeldskrisa for mange lav- og mellominntektsland. I tillegg strider det med prinsippet "forurenser betaler" og klimarettferdighet.

Som utvalgsmedlem kan du...

  • Skrive kronikker, leserinnlegg, nettsaker
  • Holde foredrag og skoleringer
  • Delta på politiske lobbymøter
  • Planlegge og gjennomføre arrangement
  • Planlegge og gjennomføre aksjoner/markeringer
  • Lage innhold til sosiale medier

Hvordan organiseres oppgavene?

Utvalget ledes av en koordinator som også sitter i SLUGs styre. Gruppa består av 4-7 personer, og møtes i utgangspunktet ukentlig på ettermiddag/kveldstid. Det er tett kontakt mellom utvalget og SLUGs ledelse.

Utvalget har stor frihet til å bestemme hvordan man ønsker å organisere arbeidet, og ikke minst hva man vil gjøre! Dette er en unik mulighet til å lære mer om et viktig politisk tema, i tillegg til å bedrive politisk-, medie- og organisatorisk arbeid sammen med andre engasjerte!

Hvem ser vi etter?

Alle som ønsker økonomisk rettferdighet er velkomne! Du trenger ikke mye forkunnskaper om gjeld, økonomi eller klima, det viktigste er at du ønsker å lære. Utvalget har mange ulike oppgaver, så det vil være noe for deg som er politisk engasjert, faglig nerd, liker å lage arrangementer, er kreativ eller som vil skrive.

Ta kontakt med oss her, eller kom på åpent infomøte 7. september på Dattera til Hagen med pizza!Facebook Twitter Email