Nye løsninger på gjeldskrisene

Den globale statlige gjelden er skyhøy, faktisk den høyeste siden andre verdenskrig. Dagens system fungerer dessverre svært dårlig - like dårlig som å fikse et knus vindu med teip, eller å steke pannekaker rett på grillen. Heldigvis har vi noen bedre forslag. De presenterte vi for Utenriksdepartementet på nyåret 2023.

Img 1507

Amalie Ramslien Næss (SLUG), Dag Ivar Belck-Olsen (Kirkens nødhjelp), Julie Rødje (SLUG), Pål Trautmann Olerud (Fellesrådet for Afrika), Bjørg Sandkjær (statssekretær, utenriksdepartementet) og Kjetil Abildsnes (Kirkens nødhjelp) ser alle fram til å jobbe videre for å løse gjeldskrisene.

SLUG har, sammen med Kirkens nødhjelp og Fellesrådet for Afrika, gjennom kampanjen #gjeldsbærekraft vist hvordan dagens gjeldskriser undergraver bærekraftsmålene, og at vi trenger nye, systemiske løsninger for å løse utfordringene.

Onsdag 11.januar møtte vi tre organisasjonene statssekretær Bjørg Sandkjær (SP) og flere rådgivere hos Utenriksdepartementet. Statssekretæren deler vår bekymring for den økende gjeldsbyrden flere land opplever, og ikke minst hvordan dette går på bekostning av klimatiltak og klimatilpasning, menneske- og arbeidsrettigheter, eller matsikkerhet, for å nevne noe. Vi mener Norge og utviklingsministeren må ta en proaktiv og konstruktiv lederrolle i arbeidet for å løse gjeldskrisene på en åpen, effektiv og rettferdig måte. Det kan gjøres gjennom disse fire tiltakene.

En gjeldshåndteringsmekanisme: et helhetlig system for åløse gjeldskriser som gjør forhandlingsprosessen mulig, enklere og forutsigbar. En gjeldshåndteringsmekansime skal sikre at alle lands gjeldsbyrder er bærekraftige og må ligge under et demokratisk og representativt organ, som FN.

Realistiske bærekraftsanalyser: analyser av et lands gjeldsbærekraft må ta hensyn til finansiering av bærekraftsmålene og staters evne til å sikre grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg bør analysene utføres av en uavhengig part, og metoden bak dem offentliggjøres.

Ansvarlig utlån og låneopptak: globale, omforente prinsipper for hva som er ansvarlig utlån og låneopptak. Disse må omfatte alle former for statlig gjeld, fra bilaterale, multilaterale og private långivere. Prinsippene kan tas i bruk ved å inkludere uansvarlig långiving og låneopptak i FNs konvensjon mot korrupsjon (UNCAC).

Åpenhet: Låneavtaler og betingelsene knyttet til disse må publiseres i et åpent tilgjengelig, obligatorisk, offentlig register.Facebook Twitter Email