The debt-fossil fuel trap

  Ny rapport: Investeringer i fossilt brensel er en gjeldsfelle som hindrer land i det globale sør fra å delta i det grønne skiftet.

  Denne uka kom vår ferske rapport The debt-fossil fuel trap, skrevet av Debt justice UK med over 30 samarbeidsorganisasjoner fra hele verden, inkludert SLUG. Rapporten viser hvordan flere utviklingsbanker og rike land pusher utvinning av fossilt brensel i det globale sør. Dette blir en gjeldsfelle.

  Investeringer i fossilt brensel er et kroneksempel på at gjeldsproblemer spenner bein på både utvikling og klimatiltak. Den anslåtte avkastningen er ofte overdrevet, hvilket tvinger mottakerlandene til å fortsette produksjonen for å betale ned gjelda.

  Denne onde sirkelen kan bare brytes gjennom gavebasert klimafinansiering og gjeldsslette.

  Les hele rapporten her!  Facebook Twitter Email