Årsmøte og nytt navn

Årsmøte 2024 fattet historiske vedtak! Organisasjonen har fått nytt navn og nye vedtekter. I flere år har vi på norsk hetet SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, mens vårt engelske navn er Debt Justice Norway. Nå er tida med vårt norske navn et avsluttet kapittel, og organisasjonen har kun vårt engelske navn. Samtidig som vår stolte historie består.

Skjermbilde 2024 04 15 Kl 11 16 36

Årsmøte stemmer over nytt navn for organisasjonen.

Årsmøtet og vedtak

Årsmøtet 2024 bestod av 10 delegater fra våre medlemsorganisasjoner, samt flere observatører fra styret og ansatte.

Gjennom året hadde en egen vedtektskomité arbeidet med å helhetlig endringsforslag av vedtektene for å gjøre de tydeligere. Blant annet har skal vi nå få en egen kontrollkomité.

Av politiske endringer ble det tydeliggjort at vi ikke kun arbeider med utviklingsland, men med alle lav- og mellominntektsland med ikke-bærekraftig gjeld. Vi fikk også forankret tydeligere posisjoner på krav for åpenhet for låneavtaler og betingelser for ulike garantiordninger.

I årsplanen ble det vedtatt at våre viktigste politiske prioriteringer er arbeidet med utviklings- og klimafinansiering opp mot FfD-konferansen i 2025, og arbeidet med ansvarlig långivning og låneopptak. Organisasjonen fyller også 30 år i år, noe som skal markeres med faglig og sosial feiring i august og nytt merch. Her vil den nye logoen og nytt navn offisielt tas i bruk. Alt ligger med andre ord til rette for et svært spennende og innholdsrikt år!

Nytt styre

Omtrent halvparten av styret var på valg, derav noen er valg som representanter fra medlemsorganisasjoner. Det nye styret består av:

- Marie Storli, leder
- Isabella Dahl Kormilitzine
- Eline Kunzendorf
- Guro Steinsholt, representant fra Sosialitisk ungdom
- Wilde Kjeverud Ekeland
- Mayhan Rostamkhel (ny)
- Thea Emilie Maubach-Vindenes, representant fra Changemaker (ny)
- Diego Marin Rios, representant fra Attac (ny)
- Cari Anna Korshavn King (ny)

Vi takker for godt årsmøte, og ser fram til nok et spennende og viktig år for rettferdig gjeldspolitikk!Facebook Twitter Email