Innspill til Financing for development

For å løse dagens utfordringer med å nå bærekraftsmålene er verden avhengig av tilstrekkelig og gode systemer for finansiering. Dette er temaet under FNs financing for development forum som avholder 22.-25.april i New York. Her skal daglig leder i SLUG, Julie Rødje, delta. Å sikre nok finansiering er viktig, men vi er også helt avhengig av form og kvalitet på midlene.

Ffd 1

Financing for Development. Foto: FN

En av sporene som diskuteres på Financing for development (FfD) er gjeldsspørsmål. Selv om FN anerkjenner de store utfordringene for de mange landene som strever med høye gjeldsbyrder, er tiltakene som presenteres ikke tilstrekkelige. Vi mener at de i for stor grad legger opp til å fortsette prosesser med Common Framework og Debt swaps, uten å ta tak i mer strukturelle utfordringer.

Her kan du lese SLUG, ForUM; Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Tax Justice sitt innspill til den norske delegasjonen i forkant av FfD.Facebook Twitter Email