A NORDIC INITIATIVE TO RESOLVE THE NEW DEBT CRISIS

Les Kirkens Nødhjelps nyeste rapport om gjeld, skrevet av Matthew Martin med David Waddock fra Debt Relief International.

Rapporten gir en grundig historisk gjennomgang av tidligere gjeldsinitiativ, en analyse av dagens gjeldssituasjon og 10 forslag til forbedringer av eksisterende systemer.

Den er rettet mot de nordiske landene plus likesinnende, og bygger på omfattende intervjuarbeid med både beslutnigstakere, embetsverket og sivilsamfunn.

Anbefales!Facebook Twitter Email