Den arabiske våren - Gjeldsbrevet 2/2011

Den arabiske våren har satt fokus på flere av SLUGs kjernesaker, som illegitim gjeld, ansvarlig utlån, investering i statsobligasjoner, og kondisjonalitet. Norge har lånt ut penger til flere arabiske land som senere fikk regimeskifte gjennom revolusjon, noe Kirkens Nødhjelp lanserte en rapport om denne høsten. I dette nummeret har vi også tatt med arabiske sivilsamfunns krav til kreditorene.Facebook Twitter Email