Gjeld og menneskerettigheter - Gjeldsbrevet 1/2012

Gjeld og menneskerettigheter er tema for dette gjeldsbrevet, noe SLUG har jobbet mye med de siste årene. Tema var særlig aktuelt denne våren, ettersom FNs menneskerettighetsråd lanserte en rapport om gjeld og menneske-rettigheter i juni 2012. Her kan du lese om gjeldsslette for Zambia, ansvarlig utlån, og intervjuer med mennesker som første-amanuensis Kristian Alm, Inger Lise Husøy fra Burmakomiteen, FNs gjeldsekspert og 5 på gata i Bergen.Facebook Twitter Email