Gjeld på bekostning av menneskerettigheter

Gjeldsbetjening går i mange fattige land ut over helsevesen, skoletilbud og andre tjenester som alle mennesker, ifølge menneskerettighetene, har krav på. SLUGs rapport ”Gjeld på bekostning av menneskerettigheter” ser på forholdet mellom gjeldsbyrder og menneskerettigheter i utviklingsland.Facebook Twitter Email