I skyggen av Europa - Gjeldsbrevet 1/2013

Mens eurokrisa dominerer avisforsidene sliter også utviklingsland i kjølvannet av finans- og eurokrisene. 1/3 av lavinntektsland er i fare for å havne i nye gjeldskriser og investorer kjøper statsobligasjoner av land som aldri før. Dette gjeldsbrevet retter søkelyset mot hva som skjer i utviklingsland og hva man kan gjøre for å unngå oppbyggingen av illegitim gjeld og nye gjeldskriser.Facebook Twitter Email