Illegitim gjeld - Gjeldsbrevet 3/2001

Tema: Illegitim gjeld. I dette Gjeldsbrevet presenteres en rekke artikler om ulike former for illegitim gjeld, hva som gjør gjelda illegitim og hva som kan bli og bør bli konsekvensene av dette. Les blant annet om Norges illegitime gjeld, om apartheidgjeld og økologisk gjeld.Facebook Twitter Email