Indonesias diktatorgjeld til Norge

Denne SLUG-rapporten omhandler indonesiske miljø- og utviklingsprosjekter finansiert av norske bistandsmidler og eksportkreditter, under Suhartos diktatorvelde på 90-tallet. Rapporten avdekker ambisiøse planer, mislykkede prosjekter, norske næringslivsinteresser og indonesisk milliongjeld.

En rekke miljøprosjekter i utviklingsland ble på 1990-tallet finansiert delvis med norske bistandsmidler, og delvis i form av eksportkreditter – statlige garantier som sikrer norske eksportbedrifter for tap. Sju prosjektavtaler ble signert mellom Norge og diktator Suhartos Indonesia, med en samlet verdi på 198 millioner dollar. I rapporten ”Is Indonesia’s debt to Norway illegitimate?” har SLUG samarbeidet med den indonesiske NGOen INFID om å undersøke to av disse prosjektene.

Det ene prosjektet, et bølgekraftanlegg på Java, hadde vist seg ubrukelig i Norge, men ble solgt til Indonesia for å gi ren strøm og overføre miljøvennlig teknologi. Indonesia har fortsatt igjen 2.5 millioner dollar på gjelda til Norge for et feilslått prosjekt som aldri ble realisert og for miljøteknologi som aldri ble overført. Det andre prosjektet, et avansert system som blant annet skulle brukes til å overvåke forurensing i havet, var ikke egnet for de tropiske havforholdene i Indonesia. I tillegg til mangelfull opplæring og oppfølging fra norsk side, samt den asiatiske finanskrisen i 1997, førte dette til nok et feilslått prosjekt. 13 år senere skylder Indonesia fortsatt 8.8 millioner dollar til Norge.Facebook Twitter Email