Internasjonale perspektiv på den norske gjeldsrevisjonen

I rapporten ”The Norwegian Debt Audit from an International Perspective” har SLUG spurt internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner og akademikere om å komme med innspill på den norske gjeldsrevisjonen og foreslå hvordan den kan ha internasjonal relevans.

Denne rapporten ble skrevet i forkant av den norske gjeldsrevisjonen som ble gjennomført i 2012-2013. Bidragene viser at det var knyttet store forventninger til den norske gjeldsrevisjonen, særlig fordi Norge oppfattes som et ansvarlig kreditorland etter gjeldssletten i 2006. Selv om tekstene varierer i innhold og form tar de for seg den samme problematikken: hvor omfattende burde revisjonen være og hvilke kriterier skal ligge til grunn for eventuell gjeldsslette?Facebook Twitter Email