Kubamba - Gjeld og kvinners helse

I november 2011 reiste SLUG på prosjektreise til Zambia for å undersøke virkningene av gjeldsslette for kvinner på bakkenivå. Historiene resulterte i utstillingen "Kubamba - gjeld og kvinners helse" som ble vist på Utviklingshuset mars 2012, og et magasin med fortellingene til mennesker berørt av gjeldsslette.

Kubamba betyr forbedringer på det zambiske språket tonga, og viser forbedringene som har skjedd i kjølvannet av gjeldssletten landet fikk i 2006. Samtidig viser tittelen også til at det kreves ytterligere forbedringer før landet når tusenårsmål 5 om å redusere svangerskapsrelatert dødelighet.


Facebook Twitter Email