Women, debt and gender inequalities

Som andre typer økonomiske kriser, forsterker gjeldskriser allerede-eksisterende ulikhet i samfunn. Høy og ikke-bærekraftig gjeld går på bekostning av grunnleggende menneskelige behov. Les denne informative rapporten fra Latindadd for å lære mer om gjeldskriser fra et feministisk perspektiv.

Den økonomiske krisen utløst av koronapandemien har kostet dyrt, noe rapporten addresserer: "The economic crisis generated by COVID-19 has already begun to show a decade's worth decline in key indicators of women's economic autonomy" (s. 14, vår kursiv).

Skal vi finne bærekraftige løsninger på verdens statlige gjeldsproblemer, er det avgjørende at vi forstår hvordan dagens politikk undergraver kvinners rettigheter. Kunnskap er nøkkelen til å unngå problemblinde løsninger.

God lesning!Facebook Twitter Email