Om oss

SLUG er en nettverksorganisasjon med bred støtte i norsk sivilsamfunn. Sammen jobber vi for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.

Vi jobber for:

  1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter
  2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser
  3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering

Viktige dokumenter:


Ansatte

photo of Jon André Hvoslef-Eide
Styreleder:

Jon André Hvoslef-Eide

E-post:
Mobil: +47 990 04 522
photo of Maren Hemsett
Daglig leder:

Maren Hemsett

E-post:
Mobil: +47 98 82 25 82
Twitter: @slettgjelda
photo of Jarle Aarbakke Tollaksen
Politisk rådgiver:

Jarle Aarbakke Tollaksen

E-post:
Mobil: +47 992 31 123

Styret

photo of Jon André Hvoslef-Eide
Styreleder:

Jon André Hvoslef-Eide

E-post:
Mobil: +47 990 04 522
photo of Astrid Iversen
Styremedlem:

Astrid Iversen

photo of Kasper Landmark
Styremedlem:

Kasper Landmark

photo of Guro Klausen, KFUK-KFUM Global
Styremedlem:

Guro Klausen, KFUK-KFUM Global

photo of Elise Skarsaune
Styremedlem:

Elise Skarsaune

photo of Peter Ringstad
Styremedlem:

Peter Ringstad

photo of Håvard Skogerbø, Changemaker
Styremedlem:

Håvard Skogerbø, Changemaker

photo of Hanna Lyngstad Wernø
Styremedlem:

Hanna Lyngstad Wernø

Styremedlem:

Mathias Slettholm, KrFU