​Rapport: Small change for a high price: Conditional debt relief in Mali (2007)

Rapporten "Small change for a high price: Conditional debt relief in Mali" (2007) ser på implikajonene gjeld har hatt i Mali, og konsekvensene av gjeldsslette. Videre utforskes fremtidsutsikter og utfordringer med fattigdomsbekjempelse, også i forhold til nye långivere som Kina.

Mali er et av verdens fattigste land, og står overfor vesentlige utfordringer i å tilby rent vann, helsetjenester og utdanning til sin befolkning. De siste tre årene har Malis gjeldsbyrde blitt redusert betraktelig som resultat av landets deltakelse i Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) intiativet, og senere Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email