Rapport: Untying the knots (Eurodad)

Rapporten "Untying the knots - How the World Bank is failing to deliver real change on conditionality" (2007) avslører at Verdensbankens Good Practice Principles har ført til en generell reduksjon i antall betingelser per lån som Verdensbanken gir fattige land. Imidlertid har det vært lite framgang i å fjerne de sensitive økonomiske og politiske betingelsene som privatisering og liberalisering fra lån fra Verdensbanken. 

I 2005 lanserte Verdensbanken en gjennomgang av sin kondisjonalitetspolitikk. Dette var i respons til økt internasjonal kritikk både fra utviklingsland og utviklete land, om at Verdensbanken fremdeles knyttet for mange påtrengende, og til tider ødeleggende, økonomiske og politiske betingelser til utviklingsfinansiering for fattige land.

To år etter dette betydningsfulle gjennombruddet, presenterer Verdensbanken problemer med kondisjonalitet som noe har løst seg og som ikke lenger er noe vesentlig problem i långivning. For å avgjøre om dette er tilfelle eller ikke, har EURODAD lansert denne rapporten for å analysere hvor effektivt Verdensbankens Good Practice Principles har vært i å reformere Verdensbankens kondisjonalitet.

Rapporten avslører at Verdensbankens Good Practice Principles har ført til en generell reduksjon i antall betingelser per lån som Verdensbanken gir fattige land. Imidlertid har det vært lite framgang i å fjerne de sensitive økonomiske og politiske betingelsene som privatisering og liberalisering fra lån fra Verdensbanken.

EURODAD, og flere europeiske NGOer, mener Verdensbanken burde slutte å knytte økonomiske og politiske betingelser til lån. Isteden, burde lån og bistand gis i sammenheng med en rekke standarder for ansvarlig långivning som både Verdensbanken og mottakerlandene enes om.

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email