Reform av finansinstitusjonene i sikte?

Under G20 møtet i helgen ble de internasjonale finansinstitusjonene tildelt en enda viktigere rolle i reguleringen av finanssystemet. I konferansens sluttdokument kommer det også frem at G20 vil gå inn for å øke utviklingslands innflytelse i disse institusjonene. 

Resultatene av helgens G20 møte har fått en noe laber mottagelse. De som trodde møtet var starten på en ny epoke skjønte etter hvert at det nok var mer snakk om ”kosmetikk for verdens finanssystem”, som Kari Gåsvatn i Nationen uttrykte det. Likevel er det et skritt på veien når verdens 19 mektigste land pluss EU går inn for å reformere de internasjonale finansinstitusjonene, slik at utviklingsland får mer innflytelse. I dag bestemmes et lands stemmevekt i Verdensbanken og IMF av hvor mye penger landet bidrar med til institusjonen. Følgelig er disse dominert av rike land, selv om de opererer i stor skala i fattige land. I G20 møtets sluttdokument kommer det ikke frem hvilke konkrete reformer det er snakk om:

”Vi understreket at Bretton Woods institusjonene må bli grundig reformert slik at de kan reflektere endrede økonomiske vekter i verdensøkonomien på en mer passende måte, og slik at de kan takle fremtidige kriser. Emerging economies og utviklingsland burde ha mer innflytelse og representasjon i disse institusjonene.”

Afrikas eneste representant på møtet, Sør-Afrikas president Kgalema Motlanthe, er en av pådriverne for å endre stemmevektene de internasjonale finansinstitusjonene i fattige lands favør. I en uttalelse i etterkant av møtet sier Motlanthe at dersom IMF og Verdensbanken skal spille en viktig rolle fremover er det nødt til å skje en endring i styringsstrukturer slik at fattige land, og spesielt afrikanske land, blir sterkere representert. I forkant av G20 møtet kom afrikanske finansministere sammen i Tunis for å diskutere finanskrisen. I Washington understreket Motlanthe at han handlet på vegne av afrikanske land.Les også:

Facebook Twitter Email