50 år med finansiering av ulikhet

I år er det 50 år siden den Interamerikanske utviklingsbanken ble opprettet. Mens banken øker sine utlån, protesterer en rekke NGOer mot det de mener er et halvt århundre med feilslått utviklingspolitikk

I slutten av mars samles styret i den Interamerikanske utviklingsbanken (IDB) til årsmøte for 50. gang. Den anledningen bruker aktivister fra hele Latin-Amerika til å markere sin motstand mot den utviklingsmodellen som IDB har promotert disse årene, og til å fremme egne forslag for finansiering av utvikling i fremtiden. En serie alternative arrangementer, under paraplyen Frentebid2009, skal avholdes i Medellín i Colombia, hvor også styremøtet i IDB finner sted.

Kritikk
IDB har over lang tid mottatt kritikk for sin utlånspraksis, spesielt knyttet til sine økonomiske lånebetingelser som fremmer liberalisering, privatisering og eksportrettet landbruk. Mangel på gjennomsiktighet og mulighet for lokal deltakelse er et annet ankepunkt mot institusjonen, så vel som finansiering av miljøskadelige prosjekter og støtte til diktatoriske regimer på 70- og 80-tallet. I sin erklæring i forbindelse med markeringen skriver arrangørene bak Frentebid2009 at IDB har spilt en viktig rolle i å fremme ulikhet i Latin-Amerika. Når det kommer til inntektsfordeling har Latin-Amerika den høyeste ulikheten i verden.

IDB

IDB ble opprettet i 1959, etter forslag fra Brasils president Juscelino Kubitschek, og er i dag den største multilaterale finansieringskilden i Latin-Amerika. Den har som offisielt mål å bekjempe fattigdom og promotere sosial utjevning gjennom økonomisk vekst, økning av konkurransedyktighet, modernisering av offentlige institusjoner, frihandel og regional integrasjon. Banken gir lån til privat og offentlig sektor, samt bistand og direkte investeringer. Den har 48 medlemsland og ledes av colombianeren Luis Alberto Moreno. Kina ble medlem i oktober i fjor. Latinamerikanske og karibiske land sitter til sammen med 50,02 av stemmevekten i institusjonen, mens USA har 30 prosent.

Økning i utlån
Fra 2007 til 2008 økte IDB sine utlån, kredittgarantier og bistand med 18 prosent til 11,2 milliarder dollar, og i 2009 skal dette beløpet økes opptil til 18 milliarder. Finanskrisen er en viktig årsak til lånebehovet i Latin-Amerika. Flere latinamerikanske land vender seg også nå mot Verdensbanken og IMF igjen, samtidig som den nye regionale Sørbanken skal settes ut i live i år.

Les også:

Frentebid2009 (på spansk)

50 years of financing inequalityLes også:

Facebook Twitter Email