Brev til Solheim og Halvorsen

Kirkens Nødhjelp krever større innflytelse for utviklingsland i Verdensbanken og en endring og styrking av IMFs krisepakker til lavinntektsland.

Kirkens Nødhjelp (KN) har sendt brev til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim angående styrereform i Verdensbanken. Reform vil bli et sentralt tema under de kommende årsmøtene i Istanbul, og KN ber Solheim støtte reformforslag innen følgende tre områder:

  • Større innflytelse for utviklingsland i Verdensbanken, gjennom en bedre fordeling av stemmevekten
  • Omfordeling av styreplassene
  • Offentliggjøring av viktige dokumenter

KN har også sendt brev til Finansminister Kristin Halvorsen. Temaet er Det internasjonale pengefondets (IMFs) kriselån til lavinntektsland. KN ber om at Norge skal jobbe for at:

  • Minst fem milliarder dollar i addisjonelle midler stilles til disposisjon for lavinntektsland.
  • Det etableres en ny ordning for lavinntektsland på gavevilkår.
  • Midler som stilles til disposisjon må ikke bidra til ytterligere oppbygging av gjeld og bør derfor gis på gavevilkår i form av bistand, gjeldslette eller gjeldsmoratorium.
  • Special Drawing Rights utstedes jevnlig og allokeres etter behov.

Last ned brevet til Solheim og brevet til Halvorsen.Les også:

Facebook Twitter Email