​ En leopard kan ikke forandre flekkene sine

I en ny rapport fastslås det at IMFs virksomhet i nye låntakerland bekrefter det engelske ordtaket: “en leopard kan ikke forandre flekkene sine”. Fondet har ikke blitt særlig mer fleksibelt, og ødeleggende kondisjonaliteter knyttes fortsatt til låneavtaler.

Rapporten, som ble gitt ut 5 oktober av Eurodad, Global Network og Solidar, ser nærmere på tre nyinngåtte låneavtaler mellom IMF og El Salvador, Etiopia og Latvia. Målet er å undersøke om IMF har forandret tradisjonelle policy-råd og krav til låntakere, i kjølvannet av finanskrisa.

FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet (ILO) anslår at arbeidsløshet vil øke med 59 millioner innen slutten av året, og at over 200 millioner arbeidere vil tvinges inn i ekstrem fattigdom.

Conny Reuter fra Solidar, peker på at funn i rapporten viser at istedenfor å hjelpe mennesker med å takle krisa, har IMF gått tilbake til ”business as usual”, da det er de fattige som lider under IMFs krav om begrenset offentlig forbruk

Rapporten konkluderer med at i motsetning til det IMF selv hevder, har ikke Fondet blitt noe særlig mer fleksibelt når det kommer til offentlig forbruk på livsviktige tjenester og lønninger, og at ødeleggende betingelser fortsatt knyttes til låneavtaler.

Last ned rapporten her.Les også:

Facebook Twitter Email