Kriseplan

Globale endringer må til for å forhindre de verste konsekvensene av finanskrisen i utviklingsland. Det europeiske nettverket EuroIFInet har lansert sin politiske plattform med helt konkrete tiltak for å hindre kapitalflukt, bekjempe gjeldskrise og reformere de internasjonale finansinstitusjonene. 

EuroIFInet er et europeisk nettverk av organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til internasjonale finansinstitusjoner, gjeld og finansiering av utvikling. 16.-18. februar møttes rundt 50 NGOer, både medlemmer og ikke-medlemmer av EuroIFInet, i Brussel for å diskutere finanskrisens og miljøkrisens konsekvenser for utviklingsland. Møtet ble koordinert av European Network on Debt & Development (Eurodad), som også satt sammen den ferdige rapporten fra møtet. Den gir en god oversikt over hvilke tiltak europeiske NGOer kan arbeide med i disse krisetider. Her kan du laste ned rapporten Preventing capital flight, overcoming debt crisis and transforming the international financial instiutions.

Plattformen har følgende tre hovedpunkter:

A: Regulere internasjonal finans og hindre kapitalflukt

  • Forbud mot skatteparadiser og revisjonspraksiser som muliggjør skatteflukt
  • Stenging av skyggebanksystemet
  • Tillate land å innføre kapitalkontroll

B: Bekjempe gjeldskrise

  • Umiddelbar frys av gjeldsbetjening for land i vanskeligheter
  • Innføring av prinsipper for ansvarlig finansiering for å forhindre ikke-bærekraftig og illegitim gjeld
  • Få på plass en rettferdig og gjennomsiktig mekanisme for å løse gjeldstvister

C: Reform av de internasjonale finansinstitusjonene

  • Demokratisere styringen av Verdensbanken og IMF, og holde dem ansvarlige ovenfor befolkningen
  • IFI-midler må være i samsvar med prinsipper for ansvarlig långivning og unngå bruk av nye økonomiske betingelser
  • Frata IMF sine roller i langsiktig utviklingsfinans og begrense Verdensbankens roller i finansiering av klimatiltak.

Les mer på Eurodads sider:

EuroIFInet launches a position paper on the financial crisis and capital flight, debt and IFIs

European meeting on financial and climate crisis and international financial institutions advocacyLes også:

Facebook Twitter Email