Ny rapport: Bail-out or blow-out?

Undersøkelser viser at IMF fortsatt gir råd om streng skatte- og pengepolitikk til lavinntektsland, i tillegg til kontroversielle strukturreformer. Hvis IMF skal gi finansiering til fattige land for å møte de økonomiske utfordringene skapt av finanskrisen, krever Eurodad at Fondet må endres raskt.

Les mer og last ned rapporten på Eurodads nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email