Nye takter fra IMF

Etter årevis med press fra sivilsamfunnet og myndigheter i Sør avvikler nå Pengefondet bruken av en bestemt type betingelse knyttet til sine lån.

IMF skal fra 1. mai 2009 ikke lenger bruke såkalt Structural Performance Criteria i sine programmer. Structural Performance Criterias er økonomiske betingelser som et land må oppfylle underveis i sitt IMF-program for at gjenstående deler av lånet skal bli utbetalt. Disse kan gjelde for eksempel skattenivå, privatisering og liberalisering eller råvarepriser.

Kritikk
IMF har siden 80-tallet mottatt kritikk fra sivilsamfunnet og fra myndigheter i Sør for sin omfattende bruk av økonomiske betingelser knyttet til sine lån. Ikke bare viser betingelser seg i mange tilfeller å være skadelige for befolkningen i landene det gjelder; de bryter også med det demokratiske prinsippet om at myndighetene står til ansvar på for sitt eget folk. Istedet for å følge en utviklingsmodell som er ønsket av folket og som kommer folket til gode, ser mange fattige land seg nødt til å følge en politikk diktert fra de internasjonale finansinstitusjonene, for å kunne få tilgang på sårt trengte midler.

Fortsatt betingelser
IMF vil fortsette å stille krav om strukturelle endringer, men vil nå istedet foreta en samlet vurdering av hvordan et land følger et IMF-program, uten at landet trenger å be om fritak hvis det ikke møter en bestemt betingelse innen en bestemt dato. Land kan dermed ikke like lett bli erklært "off track" et IMF-program, noe som tidligere har gjort det vanskelig for land å få lån og bistand, også fra andre aktører. IMF vil fortsette å stille strukturelle forhåndsbetingelser; altså krav for å i det hele tatt ha tilgang på lån. IMF lanserer i år et nytt utlånsprogram til land med godt rulleblad hos institusjonen. Den såkalte Flexible Credit Line har kun forhåndsbetingelser knyttet til sine lån.

Viktig signal
Dette er et viktig signal fra IMF om at institusjonen er villig til å revurdere sine kontroversielle økonomiske betingelser. IMF skriver selv på sine hjemmesider at regelendringen kommer som følge av at det tidligere har blitt stilt for mange betingelser. Dette er en positiv utvikling, men det er fortsatt langt igjen å gå. Som European Network on Debt and Development påpeker, kan denne endringen i praksis bety at fasen før et land blir tatt opp i et program blir viktigere, noe som kan gjøre det enklere for land med sterkere økonomi å få tilgang på IMF-midler enn fattigere land.

Må bøye seg for kritikk
Disse endringene knyttet til IMF sine lånebetingelser kommer etter at Verdensbanken for to uker siden startet en prosess for å reformere sine åpenhetsstandarder. Banken har selv foreslått en rekke regelendringer som vil gjøre det mulig å offentliggjøre mer informasjon enn det som gjøres i dag. IMF åpnet i januar opp sin database med informasjon om betingelser til innsyn fra offentligheten. Mangel på åpenhet og strenge betingelser har vært to av de punktene som de internasjonale finansinstitusjonene har mottatt mest kritikk for fra sivilsamfunnet de siste tiårene. Fortsatt gjenstår det mye, men de siste månedenes endringer er viktige skritt i riktig retning.


Les også:

IMF implements major lending policy improvement (IMF)

Partial victory: the IMF abolishes one conditionality type (Eurodad)Les også:

Facebook Twitter Email