Verdensbanken lanserer bok om gjeldsslette

Verdensbanken lanserer en bok om gjeldslette, og mye takket være press fra gjeldsbevegelsen, inneholder den tre kapitler (av 16) om odiøs gjeld. Dette er et viktig steg framover, men svært mye gjenstår. 

Boka er delfinansiert av Norge, heter "Debt Relief and Beyond. Lessons Learned and Challenges Ahead", og er redigert av Carlos A. Primo Braga og Doerte Doemeland. I boka anerkjennes det at finanskrisa legger økt press på utviklingslands evne til å betale ned på gjeld, og at mange land risikerer å få alvorlige problemer med å håndtere gjeldsbyrdene sine. Noen spørsmål som blir tatt opp er hva som kan gjøres for å forsikre at fordeler ved gjeldsslette brukes for å nå FNs tusenårsmål, og hvilke nye utfordringer vi står overfor.

Anne Krueger (John Hopkins University) mener boka er et viktig bidrag til vår forståelse av hvor effektivt gjeldsslette faktisk er som middel for å bekjempe fattigdom. I tillegg, utforsker boka hvordan gjeldsslette påvirker utdanning, helse og økonomisk vekst i HIPC-land, i tillegg til mulighetene og risikoen relatert til tilgang på finansielle midler, gjelds bærekraft og håndtering av gjeld. At boka retter oppmerksomhet mot betydningen av gjeldsslette, bør vi applaudere.

I følge Eurodad, er måten Frederic Gil Sander kommer fram til sin konklusjon om odiøs gjeld, mildt sagt absurd. Et urealistisk økonomisk senario blir brukt, sammen med forvirrende modeller som bygger på enormt forenklede og fantasifulle antakelser. Gail Hurley skriver i Eurodads blogg at modellene ikke har noe å gjøre med den virkelige verden.

Selv om flere alvorlige feilslutninger tas i kapitlene om odiøs gjeld, er dette et viktig skritt framover for gjeldsbevegelsen. Det er tross alt ikke mer enn to år siden Verdensbanken ikke en gang ville anerkjenne at gjeld kan være illegitim, eller odiøs.


Les Frederic Gil Sanders kapittel om odiøs gjeld her.
Bestill boka på Verdensbankens nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email