- Verdensbanken og IMF er utdatert

India og Storbritannia gikk hardt ut mot internasjonale finansinstitusjoner under Verdens økonomiske forum i Davos.

Under Verdens økonomiske forum i Davos i helgen tok flere aktører til orde for reform av de internasjonale finansinstitusjonene for å unngå nye finanskriser. Den britiske statsministeren Gordon Brown etterlyste et nytt Bretton Woods system.

– Vi må være mye dristigere og mye mer oppfinnsomme. Vi vil lage et globalt samfunn. Men vi trenger å ha globale institusjoner som fungerer, og problemet er at de institusjonene vi bygget for 60 år siden er utdaterte, sa Brown under et møte lørdag.

Stoler ikke på IMF

Også India førte en lignende argumentasjon under lørdagens møte. En representant for den indiske regjeringen, leder i planleggingskommisjonen Montek Singh Ahluwalia, uttrykte bekymring for pengestrømmen som forlater utviklingsland i forbindelse med finanskrisen.

– Institusjonene [som IMF] som vi har er ikke i stand til å håndtere problemet. La oss restrukturere disse institusjonene. Vi har en enorm krise og den måten disse institusjonene fungerer på trenger nytenkning

Ahluwalia sa at flere utviklingsland den siste tiden har spart opp store valutareserver fordi de ikke stoler på IMFs evne til å håndtere den pågående finanskrisen.

Ny debatt

Finanskrisen har gitt nytt liv i debatten rundt de internasjonale finansinstitusjonene. Under G20 møtet i november i fjor ble lederne for verdens største økonomier enige om å gi disse institusjonene en nøkkelrolle i fremtidens finansarkitektur. De ble også enige om at institusjonene trenger reformer, særlig i forbindelse med stemmevekter, noe blant annet ledere i afrikanske land lenge har krevd. Denne våren foretar IMF en revidering av sine utlånspraksiser til lavinntektsland etter flere tiår med kritikk for blant annet betingelsene pengefondet setter. Samtidig vil Verdensbanken og IMF snart møte regional konkurranse av den latinamerikanske Sørbanken og det Asiatiske pengefondet, som begge settes i funksjon i løpet av årets seks første måneder.

Verdens økonomiske forum samler hvert år rundt 2000 deltakere, hovedsaklig fra næringslivet, men også fra politikken, akademia og internasjonale organisasjoner, for å diskutere globale tema. Forumet har etterhvert blitt et symbol på globalisering og nyliberalisme og har fått sitt motsykke i Verdens sosiale forum.


Relaterte artikler:

IMF i tenkeboksen

Washington-konsensus utfordres fra Sør

Reform av finansinstitusjonene i sikte?

Les også:

India: IMF needs to be restructured

Brown: World Bank, IMF 'out of date'Les også:

Facebook Twitter Email