Verdensbanken reviderer standarder for åpenhet

Mangel på åpenhet har vært et av de viktigste ankepunktene mot Verdensbanken de siste tiårene. I år skal retningslinjene for offentliggjøring av informasjon til revidering. Banken innrømmer selv å ha et uklart og unødvendig strengt regelverk. 

Fredag 13. mars lanserte Verdensbanken sin diskusjons-paper ”Toward Greater Transparency: Rethinking the World Bank’s Disclosure Policy”. Dette skal legge grunnlaget for en revidering av Bankens egne retningslinjer for offentliggjøring av informasjon. Grupper i sivilsamfunnet har i en årrekke kritisert Verdensbanken, så vel som de andre internasjonale finansinstitusjonene, for sin utbredte praksis med hemmelighold av informasjon. Det gjelder særlig med hensyn til betingelser knyttet til lån gitt av disse institusjonene. Det internasjonale pengefondet (IMF) tok et stort skritt da de i januar i år åpnet opp sin database for informasjon om betingelser for offentlig innsyn. Det er noe Verdensbanken fortsatt ikke gjør.

Verdensbankens paper er preget av selvkritikk og vilje til å revurdere egne praksiser. Det foreslås blant annet å gå fra dagens ordning med en positiv liste over hvilken type informasjon som kan offentliggjøres, over til en negativ liste. Det innebærer at all informasjon kan offentliggjøres med mindre det er av den typen som står på en slik liste, som i følge Banken selv skal være svært begrenset. I paperet foreslås det en negativ liste, hvor lånebetingelser ikke er oppført. Forhåpentligvis vil det si, dersom dette forslaget blir det endelige vedtaket, at denne typen informasjon vil bli offentlig tilgjengelig. Regelverket har hittil vært preget av uklare formuleringer, som har gjort det vanskelig for Bankens ansatte å vurdere hva som er klassifisert informasjon og hva som kan deles. I paperet foreslås det en klargjøring av regelverket. Det foreslås også å gjøre regelverket mindre strengt med hensyn til offentliggjøring av historiske dokumenter, og å gi klare tidsbegrensninger på klassifisert informasjon.

Verdensbanken laget i 1985 sine første retningslinjer for åpenhet. Etter press fra grupper i sivilsamfunnet og trusler om tilbakeholdelse av midler fra den amerikanske Kongressen, ble disse retningslinjene utvidet i 1993. Først i 2001 begynte Banken å offentliggjøre dokumenter knyttet til utviklingslån.

Revisjonsprosessen som nå er satt i gang vil i første rekke innebære høringsrunder i 30 av Bankens medlemsland frem til mai. Deretter vil uttalelser samles sammen til en revidert rapport i juni/juli, som kan kommenteres elektronisk via Verdensbankens hjemmeside. En gang mellom juli og september vil så det ferdige endringsforslaget presenteres.


Les også:

Disclosure policy review & global consultations - Verdensbanken

World Bank to Review Transparency Standards - IFI transparency

World Bank to tackle review of information disclosure policy - Bank Information CentreLes også:

Facebook Twitter Email