Ny analyser av gjeld i Latin-Amerika

Latindadd, det latinamerikanske nettverket for gjeld, utvikling og rettigheter, har gitt ut en rapport der de analyserer gjeld i latinamerikanske land mellom mars 2009 og januar 2010. Rapporten gir et innblikk i ulike roller både blant debitorer og kreditorer. 


Latindadd, det latinamerikanske nettverket for gjeld, utvikling og rettigheter, har gitt ut en ny rapport der de analyserer gjeld i latinamerikanske land mellom mars 2009 og januar 2010. Rapporten er en detaljstudie av donasjoner og låneopptak i regionen i en kort periode, og gir et innblikk i ulike roller både blant debitorer og kreditorer.

De viktigste funnene i rapporten:

Medlemslandene i Latindadd har til sammen akkumulert 66.9 milliarder dollar i gjeld fra mars til desember 2009. Av denne summer skylder Colombia ca 42% og Brasil ca 27%. Disse to landenes gjeld utgjør til sammen 69% av den totale gjelden, og alle de andre landene i regionens gjeld utgjør de resterende 31%.

Former for gjeld:

Finansiering har blitt delt inn i to kategorier: utlån og donasjoner:

  • Utlån står for 99.9% av finansiering til landene rapporten tar for seg.
  • I januar 2010 utgjorde utlån 99.98% av all finansiering, mens donasjoner utgjorde 0.2%. Land som fikk lån var Argentina, Brasil og Peru

Kreditorer:

Det landet som mottok mest finansiering fra internasjonale finansinstitusjoner (IFI) i januar var Brasil, som mottok om lag 190 millioner dollar. Verdensbanken var den største kreditor for ny finansiering, og i januar godkjente Verdensbanken 99.98% av all finansiering. I desember i 2009 var den interamerikanske utviklingsbanken den største kreditoren i regionen.

Sektorer

Om lag 99.88% av alle ressurser brukt av IFIene har gått til transport og vannsikkerhet og sanitære forhold. I januar utgjorde transport 61.15% mens vannsikkerhet og sanitære forhold utgjorde 38.73%. Rapporten understreker behovet for økt finansiering i form av teknisk samarbeid som tar sikte på å fremme muligheter for å styrke de mest sårbare sektorene, selv om dette først og fremst burde være regjeringens oppgave.


Les hele analysen på spansk her.

Foto: trafikk i Sao Paulo, Flick Creative Commons.Les også:

Facebook Twitter Email