SLUG i Washington

Våre deltakarar på Verdsbanken og IMF sine årsmøter i Washington oppsummerer dei formelle referata frå Utviklingskomiteen og IMFC (The International Monetary and Finance Committee).

I år deltok Magnus Flacké, styremedlem i SLUG, og Astrid Iversen, leder av arbeidsgruppa Finans og Reform i ForUM og leder av Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt i Changemaker, på IMF og Verdensbanken sine årsmøter i Washington. Dette vart finansiert hovudsakleg av ForUM og delvis av SLUG. 

rsmteriVBIMF2-size265x186quality75

Saman med andre sivilsamfunnsrepresentantar deltok dei på ulike møter og seminar, traff både norske og internasjonale aktørar, og hadde møter med viktige personar. Meir detaljar frå møta i Washington vil kome seinare.


Formelt resulterer årsmøta i såkalla "kommunikeer" frå Utviklingskomiteen og IMFC (The International Monetary and Finance Committee). Magnus og Astrid har laga ei oppsummeringa av desse som du lan lese på ForUM sine nettsider: Hva skjedde under årsmøtene til IMF og Verdensbanken?


Foto #1: Astrid og Magnus
Foto #2: Bob Zoellick og Dominic Strauss Kahn

P.S.
Dei som er i Oslo og vil høyre meir om erfaringar frå Årsmøta frå Astrid og Magnus, kan kome på Fagkveld torsdag 28. oktober. Sjekk ut hendinga på Facebook eller ta kontakt for meir informasjon om dette.Les også:

Facebook Twitter Email