BRICS-landene samlet om ledervalg i IMF

IMFs styrerepresentanter fra BRICS-landene Brasil, Russland, India og Kina og Sør-Afrika, kom denne uken med en felles pressemelding der de uttrykker sterk misnøye med IMFs tradisjon for å oppnevne leder basert på nasjonalitet. 

BRIC

Russlands president Dmitrij Medvedev, Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva, Kinas president Hu Jintao, og statsminister i India, Manmohan Singh, Brasilia 2010. 

Diskusjonen rundt valg av ny IMF-leder raser for fullt, og mye tyder på at Europeiske land igjen vil presse på for at den neste IMF-lederen blir en Europeer. Helt siden Bretton Woods-konferansen i 1944 har det hersket en enighet mellom de tradisjonelle stormaktene i Europa og USA om å dele lederskapet i de store internasjonale finansinstitusjonene (IFIene) mellom seg. Siden den gang har IMFs leder alltid vært fra Europa. Dette er et system som ikke er forenelig med dagens moderne, globale samfunn.

Nylig fikk verden en påminnelse om behovet for økonomiske reformer i IFIene da finanskrisen slo til. De fremvoksende økonomienes nye rolle ble da klarere enn noen gang. På bakgrunn av dette krever nå BRICS-landene endring. De krever i første rekke en “åpen, merittbasert og konkurranseutsatt prosess for valg av ny leder av IMF og andre ledende stillinger i Bretton Woods-institusjonene." BRICS-representantene uttrykker bekymring for uttalelser fra europeiske ledere om at denne posisjonen bør tilfalle en europeer også denne gang.

BRICS-landene mener at tilstrekkelig representasjon fra fremvoksende markeder og utviklingsland i IMFs ledelse er nødvendig for å sikre både legitimitet og effektivitet; reform av IMF må til for å tilpasse fondet den nye virkeligheten i verdensøkonomien.

Kilder:
BRICS-landenes pressemelding: "Statement by the IMF Executive Directors Representing Brazil, Russia, India, China and South Africa on the Selection Process for Appointing an IMF Managing Director"
imfboss.org: "BRICS come together and demand change, European arguments rebutted"

Foto: BRIC 2010 av José Cruz/ABr.Les også:

Facebook Twitter Email