Krever rettferdig ledervalg

Etter at Dominique Strauss-Kahn ble nødt til å trekke seg fra ledervervet er prosessen rundt nytt ledervalg i IMF i gang for fullt. Over 100 internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner krever en rettferdig oppnevning av ny IMF-leder 

DSK-Thomas-Dooley

IMFs leder Dominique Strauss-Kahn (2009)

Etter at det ble klart at det skal velges en ny leder for Det internasjonale pengefondet IMF, har en internasjonal koalisjon av 105 organisasjoner skrevet et åpent brev til fondets styre der de ber om de velger en kandidat som har støtte av flertallet av IMFs medlemsland, gjennom et åpent, merittbasert valg.

Organisasjonene, som blant annet inkluderer Norske SLUG, Kirkens Nødhjelp, Forum For Utvikling og Miljø og Changemaker, så vel som store internasjonale aktører som Eurodad, Afrodad, Oxfam og ActionAid, oppfordrer IMF til å bryte med tidligere praksis og sørge for at den beste og mest legitime kandidaten blir valgt. Kandidaten bør ha støtte fra et flertall av IMFs medlemsland, ikke bare et mektig mindretall.

Europeiske land er overrepresentert i styret, og både lavinntektsland og store utviklingsøkonomier blir diskriminert av IMFs tradisjonelle valgordning. Den uskrevne avtalen fra 1940 om at en amerikaner leder Verdensbanken og en europeer IMF, hører ikke hjemme i en moderne verden. IMFs legitimitet vil svekkes dersom prosessen rundt valget av ny leder ikke forbedres. IMF må nå vise at løftene om reform ikke har vært hule.

Den eneste måten å gi den neste IMF-sjefen global legitimitet og autoritet er gjennom et åpent valg. Dette vil bli den avgjørende prøven på IMFs løfter fra 2009.

Les på nettsiden www.imfboss.org - en samleside for informasjon om ledervalget.

Foto: Thomas DooleyLes også:

Facebook Twitter Email