Innspill til Verdensbanken og IMF

I forbindelse med vårmøtene til Verdensbanken og IMF 20.-22. april 2012, har SLUG sammen med nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner skrevet et brev til de nordisk-baltiske styrerepresentantene i Verdensbanken og Pengefondet (IMF).

Av norske sivilsamfunnsorganisasjoner bidro og signerte Forum for Utvikling og Miljø, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Fokus og Redd Barna brevet. Av de nordiske organisasjonene var svenske Diakonia, KULU, og Forum Syd, danske IBIS, Latviske Green Movement og finske Kepa med.

Brevet kommer med anbefalinger når det gjelder IMFs analyser av gjeldsbærekraft, understreker behovet for en ny gjeldshåndteringsmekanisme og kritiserer Verdensbankens “Program-for-Results”.

Du kan laste ned brevet her.Les også:

Facebook Twitter Email