Rapport: "Enhancing the IMFs Focus on Growth and Poverty Reduction in Low Income Countries" (2012)

Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø har skrevet rapporten "Enhancing the IMFs Focus on Growth and Poverty Reduction in Low Income Countries" på IMF og Verdensbankens vårmøter i Washington. Finansminister Sigbjørn Johnsen sitter i panelet på arrangementet. – Norge har lenge vært opptatt av hvordan IMF best mulig kan ivareta sin rolle i lavinntektsland. Denne rapporten er et viktig innspill i denne diskusjonen, sier Johnsen.

RB-rapport-IMF-fattigdomsreduksjon-2012

Rapporten er et samarbeid mellom organisasjonene Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og er skrevet av Matthew Martin fra den uavhengige tenketanken Development Finance International. Funnene viser dessverre at det er lite som tyder på at IMF har fått et økt fokus på fattigdomsreduksjon sammenlignet med tidligere.

Utviklingspolitisk rådgiver Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna mener at IMF har underprioritert arbeidet med å bekjempe fattigdom: – Det er lite som tyder på at IMF har fulgt opp sin egen intensjon om å ha ”et økt fokus på vekst og fattigdomsreduksjon” i sine nye lån til lavinntektsland.

Du kan laste ned rapporten her.

Sitatene er hentet fra Redd Barnas nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email