Skadelige kondisjonaliteter i et av verdens mest gjeldstyngede land

Ny rapport viser at Jamaicas økonomi har blitt bremset av IMFs med-sykliske kondisjonaliteter. "Jamaica er et sterkt eksempel på de langsiktige kostnadene som en overdreven gjeldsbelastning kan pålegge et utviklingsland, spesielt når interessene til kreditorer er prioritert over behovene i landet som helhet," skrives det i rapporten. 

Jamaica, et land med verdens høyeste gjeldsrenter, har stagnert i flere tiår. I Washington DC har Center for Economic and Policy Research (CEPR) utarbeidet en rapport som viser at Jamaicas ikke-bærekraftige offentlige gjeldsnedbetalinger har gått på bekostning av nødvendige investeringer og hindret langsiktig vekst. Jamaicas avtale med IMF har stått på stedet hvil, og hindret utbetalinger av nødvendig multilateral finansiering, som sammen med med-syklisk makroøkonomisk politikk som støttes av IMF har holdt tilbake landets mulighet til å reise seg etter den globale resesjonen. Blant annet er landets BNP fortsatt lavere enn i 2008, og er ikke forventet å komme opp på samme nivå før utgangen av 2015.

Jamaicanschoolgirl-size460x460quality75

”IMF, Verdensbanken, International Development Bank, og andre multilaterale institusjoner må ta en stor del av skylden for Jamaicas langvarige og pågående økonomiske stagnering og gjeldsfelle" sier CEPR direktør Mark Weisbrot.

Rapporten, ”Update on the Jamaican Economy," av Jake Johnston og Juan Antonio Montecino, ser på Jamaicas avtale med IMF, dets økonomiske prestasjoner det siste året og undersøker den vedvarende høye gjeldsbelastningen. Rapportforfatterne hevder at Jamaicas økonomiske resultater og utviklingsmuligheter har blitt alvorlig skadet av en ikke-bærekraftig gjeldsbyrde, med en økonomi som har stagnert i flere tiår. I løpet av de 15 årene før 2008-2010 resesjonen har Jamaicas reelle BNP-vekst bare vært på 1,1 prosent årlig, og per innbygger var veksten på beskjedne 0,4 prosent per år. Selv om veksten tok seg opp i 2011, understreker rapporten at dette ikke nødvendigvis redder landet fra det høye nivået av arbeidsløshet og fattigdom.

Rapporten bemerker at Jamaica fortsatt er et av de mest gjeldstyngede landene i verden, og at renteutgiftene som andel av BNP var høyere enn noe annet sted i verden i 2011, herunder også kriserammede land i eurosonen. Jamaicas stor gjeldsbyrde har fortrengt de fleste andre offentlige utgifter, og tar opp nesten 50 prosent av de totale budsjetterte utgiftene over de siste fire regnskapsårene, mens helse og utdanning har vært bare rundt 20 prosent til sammen.

"Jamaica skal kunne investere i infrastruktur og menneskelig kapital, og ha økonomiske ressurser klare til å svare på naturkatastrofer som orkaner og tropiske stormer," sier hovedforfatter Jake Johnston. "I stedet er de nødt til å prioritere å betjene gjelden sin, med betalinger som er eksepsjonelt store, selv sammenlignet med andre gjeldstyngede nasjoner."

Les mer om Jamaicas gjeld her
Les også artikkelen Jamaica – begravd av et fjell av gjeld av Mark Weisbrot, publisert i The Guardian (UK), juli 2011.
Les mer om IMFs kondisjonaliteter her.

Bilde: Vere Technical Alumni Association og Jamaica flag, av Matt RunkleLes også:

Facebook Twitter Email