SLUG gir innspill til Verdensbanken og IMF i Tokyo

7.-14. oktober deltar SLUG på årsmøtene til Verdensbanken og IMF i Tokyo. I den forbindelse har vi sammen med nordiske sivilsamfunnsorganisasjoner sendt brev til de nordisk-baltiske styrerepresentantene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Sivilsamfunnsorganisasjoner som bidro til og signerte brevet var norske Forum for Utvikling og Miljø, Changemaker, Fokus, Redd Barna, danske KULU og finske Kepa.

Brevet kritiserer Verdensbankens moderniseringsageda og kommer med anbefalinger når det gjelder IMFs lån til lavinntektsland, gjeldsanalyser og kondisjonalitet. SLUG skal, sammen med andre norske sivilsamfunnsorganisasjoner, diskutere innholdet i brevet med styrerepresentantene våre i Tokyo.Vi skal også møte de europeiske styrerepresentantene sammen med europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

På torsdag 11. oktober arrangerer SLUG sammen med en rekke andre gjeldsorganisasjoner et side-arrangement om en ny gjeldsslettemekanisme etter Gjeldsslettinitiativet for fattige gjeldstyngede land (HIPC) avsluttes i 2014. Les invitasjonen til arrangementet.


Sekretariatet oppdaterer SLUGBLOGG og Twitter under hele oppholdet.

Last ned brevet.

Les om årsmøtenes på IMFs nettsider.

Foto: Tokyo. IMF/World BankLes også:

Facebook Twitter Email