Tid for en demokratisk Verdensbank (Klassekampen)

I Klassekampen i dag (6.03.2012) skriver Slett U-landsgjelda (SLUG) at Verdensbanken må bryte med den utdaterte og udemokratiske tradisjonen hvor USA får utpeke bankens president. Valget må være åpent, demokratisk, og basert på kandidatenes kvalifikasjoner, ikke statsborgerskap. 

Dette krever Slett U-landsgjelda (SLUG) sammen med 55 andre organisasjoner fra verden over, inkludert Changemaker og Forum for utvikling og miljø (ForUM) i Norge, i et åpent brev til Verdensbankens styre og Norges guvernør i banken, utviklingsminister Erik Solheim.

Verdensbankens nåværendepresident Robert Zoellick annonserte forrige uke at han ikke vil stille til gjenvalg, og han går dermed av som president i juni. Vi mener at den nye presidenten bør velges av et flertall av Verdensbankens medlemsland, ikke bare av bankens styre hvor de rike landene har hovedvekten av alle stemmene. I tillegg må banken tydelig definere hvilke kvalifikasjoner som forventes, og inkludere krav om at kandidaten har en god forståelse for og erfaring med problemer utviklingsland står overfor. Vurderingene av kvalifikasjonene må gjøres åpent for offentlig innsyn.

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) har de siste seksti årene operert med en uformell avtale hvor USA får utpeke bankens president og Europa IMFs. Dette er udemokratisk og særlig problematisk nå som Verdensbanken kun opererer i utviklingsland. Banken bør ledes av noen som har god kjennskap til virkeligheten i utviklingsland, og enhver kandidat som ikke støttes av et flertall av utviklingsland vil mangle legitimitet.

Etter krav fra G20 vedtok Verdensbanken og IMFs felles utviklingskomité i fjor nye retningslinjer for valg av president i de to institusjonene, hvor det sies at prosessen skal være «åpen, gjennomsiktig og basert på kvalifikasjoner». Ettersom dette symboliserte et steg vekk fra den utdaterte ledervalgtradisjonen, ble mange skuffet over fjorårets valg av franske Christine Lagarde som IMFs nye president.

Verdensbanken har nå avgjort at nominasjoner kan skje gjennom styremedlem, og at guvernørene også kan fremme nominasjoner gjennom styremedlemmet sitt. Alle bankens medlemsland får dermed mulighet til å fremme sine ønsker fram til 23. mars, også Norge. Deretter skal det offentliggjøres en liste over «topp-tre» kandidater før det udemokratisk sammensatte Verdensbank-styret bestemmer hvilken kandidat de vurderer som best egnet.

Den norske regjeringen sier i Soria Moria II at de vil «videreføre innsatsen for at Verdensbanken og IMF demokratiseres». Å velge leder er an av de viktigste prosessene i et demokrati. Norge bør derfor legge press på Verdensbanken for å åpne for en mer demokratisk valgprosess hvor alle land får gi sin stemme, ikke bare styret, hvor USA i praksis har veto. I tillegg bør de be om at alle nominasjonene, samt vurderingen av kvalifikasjoner offentliggjøres. Kan de også bidra til sunn konkurranse om presidentvervet og utfordre USAs kandidat ved å nominere en kvalifisert presidentkandidat fra Sør, kan det bli et reelt valg.Les også:

Facebook Twitter Email