Tyske domstoler avventer behandling av 90 gjeldskrav mot Argentina

Tyske domstoler har bedt konstitusjonsdomstolen ta stilling til Argentinas argument om retten til å bytte den gamle gjelden mot nye obligasjoner gjennom en såkalt "foreign debt swap". Dette har Argentina krav på i følge UNCTADs Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak

Tyske domstoler har bedt konstitusjonsdomstolen ta stilling til Argentinas argument om retten til å bytte den gamle gjelden mot nye obligasjoner gjennom en såkalt "foreign debt swap". Dette har Argentina krav på i følge UNCTADs Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak

Den juridiske vurderingen støtter argentinske myndigheters argument om at landet hadde rett til å bytte den gamle gjelden mot nye obligasjoner gjennom en såkalt "foreign debt swap", en rett som man også har krav på i følge UNCTADs Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak.

- Norge var det første landet til å anvende FNs Prinsipper for ansvarlig långiving og låneopptak, og nå er det svært positivt at tyske jurister følger etter og bruker Prinsippene som argumentasjon i behandlingene av kravene mot Argentina, sier daglig leder i Slett U-landgjelda, Gina Ekholt.

Argentina har nylig vært gjennom et nederlag i det amerikanske rettssystemet da amerikansk høyesterett avslo Argentinas anke mot gribbefondet NML Captital. Denne saken har vært flere runder i det amerikanske rettssystemet etter at gribbefondet vant søksmålet mot Argentina i en rettssal i New York høsten 2012. NML fikk dermed gjennomslag for kravet om full tilbakebetaling på statsobligasjoner som de kjøpte for en billig penge da Argentina var midt i den økonomiske krisen i 2001.

- Hvis tyske domstoler vedtar å suspendere kravene mot Argentina basert på FNs prinsipper er vi et skritt nærmere gjeldsretteferdighet og bekjempelse av gribbefondsaktivitet, sier Ekholt.Les også:

Facebook Twitter Email