Ja til gjeldsslette for Ebola-rammede land!

540 personer har skrevet under på Kirkens Nødhjelps SMS-aksjon for å be Norge støtte gjeldsslette til de Ebola-rammede landene. I dag har vi sammen med Kirkens Nødhjelp og Plan Norge skrevet et nytt brev til finansminister Siv Jensen, der vi ber Norge om å støtte gjeldsslette til Guinea, Liberia og Sierra Leone. 

Mens Norge har gitt 329 millioner i støtte til bekjempelse av Ebola, vil Sierra Leone, Liberia og Guinea til sammen betale dobbelt så mye i gjeldsbetaling i år [1]. Dette er midler som heller må gjøres tilgjengelig i kampen mot Ebola og for å bygge opp grunnleggende helse- og utdanningstjenester.

USAs utenriksminister har allerede bedt IMF om å slette USD100 millioner av de Ebola-rammede landenes gjeld til IMF. G20 har gått lenger ved å be IMF om å gjøre USD300 millioner tilgjengelig gjennom gjeldsslette, lån og bistand. Vi mener at denne støtten må gis som gjeldsslette og bistand, ikke som nye lån. Når krisen er over må tilgjengelige midler kunne brukes på å bygge opp grunnleggende tjenester, og ikke på å betjene lån til donorland.

USA har foreslått å gi gjeldssletten gjennom IMFs Post-Catastrophe Debt Relief Trust som ble etablert i 2010 etter jordskjelvet som rammet Haiti. IMFs krisefond er i dag på USD150 millioner, og vil ikke være tilstrekkelig til å dekke forslaget fra G20. De siste tre årene har IMF hatt et betydelig overskudd, og i brevet oppfordrer vi regjeringen til å be IMF bruke deler av dette overskuddet til å fylle opp katastrofefondet, i tillegg til å gi gjeldsslette til de Ebola-rammede landene. 

Les brevet her.


[1] Sierra Leone, Liberia og Guinea vil til sammen betale 100 millioner dollar i gjeldsbetaling i 2014 i følge IMFs mest oppdaterte DSA-analyser. 

Bilde: Flickr, European Commission DG-ECHOLes også:

Facebook Twitter Email