The new kid on the block: BRICS-banken

The new kid on the block: BRICS-banken

Fra juli i år har Verdensbanken fått en ny konkurrent. De såkalte BRICS-landene: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika har gått sammen for å etablere en bank som de rett og slett har valgt å kalle ”Den nye utviklingsbanken.”

Med et mål om å finansiere infrastruktur og utviklingsprosjekter i BRICS landene og i andre utviklingsland, lover banken at fokuset vil være på gode prosjekter, og ikke på å påvirke låntakerlandets politikk. BRICS-landene vil bidra med $10 milliarder hver til banken (totalt $50 milliarder) og ha lik innflytelse over beslutninger.

Selv om banken nettopp er blitt etablert, og ikke har begynt å låne ut penger enda, har det allerede blitt stilt spørsmål om hvordan banken vil bli styrt. Kun land som har bidratt finansielt vil få stemmerett i banken, som betyr at fattige lav-inntektsland som kun låner penger av banken (uten å ha bidratt med innskudd), ikke vil ha noen innflytelse over hvordan banken styres. Sivilsamfunnsgrupper har oppfordret den nye BRICS-banken til å unngå feilene til de eksisterende utviklingsbankene, som Verdensbanken.

Uansett vil den nye utviklingsbanken vil gi land i Sør et nytt alternativ å velge mellom, og det blir spennende å se hvordan banken vil fungere i praksis.

Les mer her:

Eurodad: http://eurodad.org/Entries/view/1546242/2014/07/18/A-major-political-move-the-BRICS-launch-the-New-Development-Bank-and-a-reserve-arrangement

BRICS avtalen om den nye utviklingsbanken: http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/219-agreement-on-the-new-development-bank-fortaleza-july-15Les også:

Facebook Twitter Email