Verdensbankens skitne prosjekter

Når Verdensbanken nå skal diskutere reform av egne retningslinjer på vårmøtene i begynnelsen av april er det på tide at Banken lærer av egne feil. Etter en årrekke med reformer for å sikre at Verdensbankens utlån til prosjekter ikke skader miljøet, lokalbefolkningen eller bryter menneskerettighetene, er det fortsatt mye som gjenstår. Verdensbankens egen ombudsmann har undersøkt flere prosjekter der Banken har brutt sine egne retningslinjer, og hvor det ble funnet alvorlige brudd på menneskerettighetene og store miljøskader.

Drap, kidnappinger og tvangsutkastning av bønder i Honduras

En spesielt grov sak fant sted i Honduras, der bønder og aktivister er blitt drept av sikkerhetsvakter fra palmeoljeselskaper. Et av disse selskapene er Dinant, som har fått et lån på 15 millioner dollar fra Verdensbankens private utlånsarm IFC (International Finance Corporation). Konflikter over landområder mellom bønder og store selskaper har pågått over lengre tid i Honduras, og Human Rights Watch rapporterer at 92 mennesker er blitt drept siden 2009. Av disse kan 13 drap knyttes direkte til palmeoljeselskaper. Verdensbankens ombudsmann undersøkte saken i desember i fjor og konkluderte med at IFC har brutt sine egne retningslinjer, men lite blitt gjort siden da for å beskytte bøndene og aktivistene i området.

Fiskere mister levebrødet sitt i India

I India har IFC gitt støtte til et stort kullkraftverk i byen Mundra som ble ferdigstilt i 2013. Det private selskapet som bygget kraftverket hadde selv ansvaret for å rapportere på hvordan prosjektet påviker lokalbefolkningen og miljø. Selskapet lot vært å ta hensyn til lokale fiskere, som betydde at de ikke fikk sine rettigheter beskyttet. Forurensningen fra kullkraftverket er skadelig for lokalbefolkningen, og har skadet fiskebestanden i området. Fiskerne klaget saken inn til Verdensbankens ombudsmann, som konkluderte med at IFC hadde brutt siden egne retningslinjer også i dette prosjektet.

Verdensbankens største lån noensinne til kullkraftverk i Sør-Afrika

I 2010 ga Verdensbanken 3,75 milliarder dollar i lån til Sør-Afrikas halvstatlige Eskom for å bygge kullkraftverk. Dette ble det største lånet Verdensbanken har gitt, og prosjektet er et av de største kullkraftverkene i verden. Lokalbefolkningen som bor i nærheten av kullkraftverket sendte inn en klage til Verdensbankens inspeksjonspanel, som senere konkluderte med at forurensningen har negative helseeffekter, ødelegger luftkvaliteten og legger press på tilgangen på vann. Verdensbanken har fraskrevet seg ansvar for prosjektet og uttalt at det er Sør-Afrika som må gripe tak i dette.

Vil ikke lære av egne feil

Verdensbanken har gjort lite for å følge opp anbefalingene fra bankens egne klagemekanismer. Dette bidrar til å ytterlige undergrave tiltroen til at Verdensbanken faktisk følger opp sine egne retningslinjer for å unngå brudd på menneskerettighetene, og skadelige virkninger på miljø og lokalsamfunn. Det er på tide at Verdensbanken lærer av egne feil.

Foto: Bønder på okkupert land i Bajo Aguán, Honduras. Flickr, Hondurasdelegation.Les også:

Facebook Twitter Email