Historisk gjeldsrevisjon på Filippinene

22. desember 2016 signerte Filippinenes president Duterte historiske General Appropriations Act (2017) som ber Kongressen om å gjennomføre en gjeldsrevisjon for å undersøke legitimiteten til lån landet har tatt opp for å finansiere 20 ulike prosjekter. Dette er første gang Filippinene gjennomfører en gjeldsrevisjon, og er et viktig første skritt mot en mulig kansellering av lån som ikke oppfyller UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og långivning.

debtaudit

Aktivister på Filippinene kjemper for revisjon av landets utenlandsgjeld. (Bilde fra Freedom of Debt Coalition)

Stor utenlandsgjeld

Filippinenes utenlandsgjeld er i dag på rundt $75 milliarder, og store deler av denne gjelden stammer fra lånopptak under president Ferdinand Marcos 60-, 70- og 80-tallet. Under Marcos skjøt Filippinenes utenlandsgjeld i været, fra $360 millioner i 1962 til $26.2 milliarder i 1986. I 1977 utstedte Marcos en presidentordre, Automatic Appropriations Law, som fastslo at gjeldsbetalinger skulle prioriteres foran andre poster i statsbudsjettet. Gjeldsnedbetaling kom i første rekke, mens andre sosiale og økonomiske tjenester kom i andre rekke. Gjeldsbetalingene behøvde heller ikke – som følge av denne ordren – å godkjennes av Kongressen. Filippinene er det eneste landet i verden med en ordre som eksplisitt prioriterer nedbetaling av gjeld foran andre offentlige utgifter.

Første skritt

Gjeldsrevisjonen skal undersøke lån landet har tatt opp fra Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Japan Bank for International Cooperation til 20 ulike prosjekter. Lånene har vært øremerket til å finansiere store infrastrukturprosjekter, men det har i ettertid blitt stilt spørsmål både ved betingelsene for lånene og misbruk av midlene. Gjeldsrevisjonen er den første som blir gjennomført på Filippinene, og aktivister håper revisjonen er et første skritt mot kansellering av lån som ikke oppfyller UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og långivning, og at revisjonen vil følges opp av en tilbakekallelse av presidentordren som gir gjeldsnedbetaling prioritet foran utgifter som skal dekke befolkningens sosiale og økonomiske behov.

Toppen av isfjellet

Lånene under revisjon er likevel bare toppen av isfjellet. I alt har Filippinene utestående gjeld til 481 prosjekter som er finansiert ved hjelp av låneopptak fra utlandet. The Freedom from Debt Coalition Philippines håper revisjonen som nå er vedtatt baner vei for at det også blir gjennomført en revisjon på disse andre lånene. Først da kan landet omdirigere midler fra gjeldsnedbetaling og over til offentlige programmer som skal bekjempe fattigdom og redusere ulikhet og befolkningens behov kan bli prioritert foran gjeldsnedbetaling på utenlandske lån.Les også:

Facebook Twitter Email