Felles innspill til IMF og Verdensbanken

Forrige uke var det vårmøter i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Her er innspillsbrevene nordisk-baltisk sivilsamfunn sendte.

4148188910 7501802149 O

Bilde: IMFs hovedkontor, Javier Ignacio Acuña Ditzel/Flickr.

I både IMF og Verdensbankens styre sitter det en representant på vegne av de nordisk-baltiske landene. Møter med disse representantene er del av SLUGs internasjonale påvirkningsarbeid. Sammen med en rekke andre organisasjoner fra regionen, er det årlig tradisjon at vi møter representantene og gir innspill på institusjonens politikk.

Årets innspillsbrev ble sendt på vegne av 11 organisasjoner: SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (Norge), Forum for utvikling og miljø (Norge), Kirkens nødhjelp (Norge), Somali Norwegian Strategic Partners (Norge), Fellesrådet for Afrika (Norge), Fingo (Finland), Diakonia (Sverige), Kvinna til Kvinna (Sverige), Act – Den svenske kyrkan (Sverige), Naturskyddsföreningen (Sverige) og Estonian Rountable for Development Cooperation (AKÜ) (Estland).

Les brevene her:

Imf Spring Meetings 2022 Nordic Baltic Cso Letter

World Bank Spring Meeting 2022 Nordic Baltic Cso LetterLes også:

Facebook Twitter Email