Hva er IMFs tilleggsavgifter?

En av hovedoppgavene til Det internasjonale pengefondet (IMF) er å låne ut penger til land i gjeldskrise. Lånene har ofte gunstige vilkår for å hjelpe landene med å komme seg på beina. For mellominntektsland som låner for mye eller over for lang tid pålegger IMF ekstra gebyrer i tillegg til de vanlige rentene. Disse gebyrene kalles tilleggsavgifter (engelsk: surcharges). Tilleggsavgifter straffer land i gjeldskrise og har ikke den effekten IMF ønsker. Derfor bør de avskaffes.

INGEN GOD BEGRUNNELSE

Begrunnelsen for tilleggsavgiftene er at de skal motivere land til å ta opp mindre lån fra IMF og få land til å betale ned lånene sine fortere. For å passe på at IMF har nok penger å låne ut, må fondet alltid ha et visst grunnivå. Tanken bak tilleggsavgiftene er som følger: Blir det dyrere med store lån, vil land ha et insentiv til å bli kvitt gjelden fort. Da får IMF pengene sine tilbake og kan låne dem ut til andre land. Derfor mener IMF at mellominntektsland med veldig høy gjeld må betale tilleggsavgifter.

Problemet er at det ikke er slik avgiftspolitikken utspiller seg i virkeligheten. Tilleggsavgiftene oppfyller ikke målene de ble innført for: De fører verken til at land tar opp færre lån eller at de betaler dem tilbake fortere. I praksis er de derfor heller en ekstra straff for land med stor gjeldsbyrde. I gjennomsnitt øker tilleggsavgifter betalingene til IMF med 64%. Dette utgjør betydelige beløp statene det gjelder.

TILLEGGSAVGIFTER FORVERRER KRISER

Imf Hq1

IMFs hovedkvarter i Washington DC.

Når et land rammes av en krise, enten det er en naturkatastrofe, en epidemi, en invasjon eller en økonomisk krise, er det ofte nødt til å ta på seg stor gjeld for å bekjempe krisen, begrense skadene og hjelpe befolkningen. Fordi tilleggsavgiftene øker når gjelden øker, blir et kriserammet land nødt til å betale mer jo verre krisen er. Det er urettferdig og går utover befolkningen i de rammede landene.

14 land må i dag betale tilleggsavgifter til IMF, blant annet Argentina, Pakistan og Ukraina. Argentina har enorm gjeld og må bruke en stor del av statsbudsjettet på å betjene denne. Det er i seg selv et stort problem. På grunn av tilleggsavgiftene må de betale over dobbelt så mye til IMF som de ellers hadde måttet. Da blir det enda mindre til overs til å sikre befolkningen utdanning og helsetjenester. Pakistan har nettopp blitt rammet av en flom som har lagt en tredel av landet under vann, drept over 1300 mennesker og forårsaket enorme ødeleggelser. Likevel må Pakistan bruke en stor del av de begrensede midlene sine på nedbetaling av lån, renter og tilleggsavgifter istedenfor å hjelpe befolkningen. Samtidig som Ukraina må takle de menneskelige og økonomiske konsekvensene av den russiske invasjonen, er de også nødt til å bruke store penger på unødvendige gebyrer til IMF.

BØR AVSKAFFES

IMFs tilleggsavgifter er urettferdige, unødvendige og kontraproduktive. De straffer land som allerede har store utfordringer og forverrer kriser, og de oppnår ikke det de blir innført for. Det finnes dermed ingen god grunn til å kreve slike avgifter. Derfor mener vi, sammen med et bredt spekter av andre aktører, akademikere og organisasjoner, at IMF bør avskaffe tilleggsavgiftene.


Har du lyst å lære mer om tilleggsavgiftene?Les også:

Facebook Twitter Email