Borrow My Pension

Det er vanskelig å forstå at Norge som kjemper i første linje for anerkjennelse av begrepet illegitim gjeld og et internasjonalt rammeverk for ansvarlig finansiering, så å si overser ansvaret vi har som utlåner gjennom verdens nest største statlige investeringsfond. En fjerdedel av Pensjonsfondet er holdt utenfor det etiske rammeverket, og kan fritt investeres i lån til illegitime regimer og formål. Velferden for kommende generasjoner bør ikke bygges på penger tjent på måter vi moralsk sett ikke kan stå inne for. I 2009 skrev Øygunn Sundsbø Brynhildsen rapporten "Borrow my pension" hvor hun undersøker Oljefondets utlån til andre stater.Facebook Twitter Email