Den norske gjeldsrevisjonen

15. august 2013 ble Norge det første land i verden til å gjennomføre en revisjon av gjeldskrav til utviklingsland.

Rapporten er utført av Deloitte på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Den omfatter 34 gjeldskontrakter med syv land: Egypt, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan og Zimbabwe. De fleste av kontraktene er mellom 20 og 30 år gamle. Fordringene har en samlet verdi på nesten én milliard kroner, og med forsinkelsesrenter er beløpet nesten fire ganger så stort. Rapporten viser at avtalene i stor grad ble inngått i henhold til både datidens og nåtidens regelverk. Samtidig finner revisjonen svakheter ved noen av kontraktinngåelsene, som regjeringen vil se nærmere på.Facebook Twitter Email