Developing Best Practice Guidelines for Responsible Private Investments in Sovereign Debt Instruments

Les SLUGs nye rapport om hvordan lage gode systemer for å sikre ansvarlighet i private investeringer i statlige gjeldsinstrumenter, slik at statlige gjeldskriser kan forebygges.Facebook Twitter Email